Sedin baire theke firtei shunlam amake naki Arafat phone korechilo, ki naki joruri dorkar. Ami vablam ki bapar kalkei to dekha holo, azke abar ki joruri dorkar. Ami phone korlam. O bollo ze or borovai naki accident